Hukuk Avukatı

Avukatı,Türk Avukatı,İstanbul Avukatı,Avukat,Miras Avukatı,Velayet Avukatı,Veraset Avukatı,Boşanma Avukatı,Ticaret Avukatı, Toytok Hukuk,Pelin İsbilir,Av.Dürdane Toytok,En çok kazanan Avukat,En iyi Avukatı,Dava Avukatı,Online Avukat,Danışman Avukat
Hukuk Avukatı kimdir? Avukatı hangi davalara bakar?

Avukatı diyince akla birçok bölüm gelmektedir.Bunlar kısaca Miras Avukatı,Boşanma Avukatı,Veraset Avukatı,Velayet Avukatı,Ticaret Avukatı,Sözleşme Avukatı,Tazminat Avukatı,İcra ve İflas Avukatı,Ceza Avukatı,Şirket Avukatı,Danışman Avukatı,Online Avukat gibi..daha bir çok branşa ihtiyaç duyulmaktadır.

Toytok Hukuk


Avukatı,Türk Avukatı,İstanbul Avukatı,Avukat,Miras Avukatı,Velayet Avukatı,Veraset Avukatı,Boşanma Avukatı,Ticaret Avukatı, Toytok Hukuk,Pelin İsbilir,Av.Dürdane Toytok,En çok kazanan Avukat,En iyi Avukatı,Dava Avukatı,Online Avukat,Danışman Avukat
Avukatı,Türk Avukatı,İstanbul Avukatı,Avukat,Miras Avukatı,Velayet Avukatı,Veraset Avukatı,Boşanma Avukatı,Ticaret Avukatı, Toytok Hukuk,Pelin İsbilir,Av.Dürdane Toytok,En çok kazanan Avukat,En iyi Avukatı,Dava Avukatı,Online Avukat,Danışman Avukat

Avukatı branşları nelerdir?

TOYTOK HUKUK Departmanı

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas ‘ayrıntı‘ Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı  kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

 • MİRAS HUKUKU ‘ayrıntı’
 • Mirastan mal kaçırma (Muris Muvazaası) davası
 • Vasiyetname ve Mirasçı Tayini Sözleşmesi düzenleme
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme
 • Terekeyle ilgili her türlü tespit defter tanzimi ve taksim davaları
 • Mirasta tenkis davası
 • Mirasta mal paylaşımı
 • Mirasta saklı payın korunması davası
 • Muvazaalı miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları
 • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin davalar

Tüketici Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Alım Satım Sözleşmeleri
 • Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi
 • Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
 • Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek
 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması
 • Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıklarınçözümü
 • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü
Avukatı,Türk Avukatı,İstanbul Avukatı,Avukat,Miras Avukatı,Velayet Avukatı,Veraset Avukatı,Boşanma Avukatı,Ticaret Avukatı, Toytok Hukuk,Pelin İsbilir,Av.Dürdane Toytok,En çok kazanan Avukat,En iyi Avukatı,Dava Avukatı,Online Avukat,Danışman Avukat
Avukatı,Türk Avukatı,İstanbul Avukatı,Avukat,Miras Avukatı,Velayet Avukatı,Veraset Avukatı,Boşanma Avukatı,Ticaret Avukatı, Toytok Hukuk,Pelin İsbilir,Av.Dürdane Toytok,En çok kazanan Avukat,En iyi Avukatı,Dava Avukatı,Online Avukat,Danışman Avukat

 Şirketler Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:ayrıntı

 • Şirket genel kurul  toplantılarının yapılması
 • Sermaye  artırımları/indirimleri
 • Sermaye piyasası  mevzuatı kapsamında danışmanlık
 • Haksız rekabetin  önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık
 • İrtibat bürolarının kurulması
 • Hisse senetleri ve  tahvillerle ilgili işlemler
 • Hukuki durum  tespit raporlaması (Due Diligence)

Tüketici Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Alım Satım Sözleşmeleri
 • Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi
 • Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
 • Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek
 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması
 • Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıklarınçözümü
 • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü

CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku  alanında, ‘ayrıntı’müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Soruşturma ve dava öncesinden  soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım  riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti verilmektedir..

Avukatı diyince En iyi Avukat burada!

Müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde  çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün  prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli  görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden  tanzim edilmesine destek vermektedir.(ayrıntı)

 • Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
 • Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
 • İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
 • Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması
 • İş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi
 • Her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması
 • İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması
 • Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

Avukatı,Türk Avukatı,İstanbul Avukatı,Avukat,Miras Avukatı,Velayet Avukatı,Veraset Avukatı,Boşanma Avukatı,Ticaret Avukatı, Toytok Hukuk,Pelin İsbilir,Av.Dürdane Toytok,En çok kazanan Avukat,En iyi Avukatı,Dava Avukatı,Online Avukat,Danışman Avukat
Avukatı,Türk Avukatı,İstanbul Avukatı,Avukat,Miras Avukatı,Velayet Avukatı,Veraset Avukatı,Boşanma Avukatı,Ticaret Avukatı, Toytok Hukuk,Pelin İsbilir,Av.Dürdane Toytok,En çok kazanan Avukat,En iyi Avukatı,Dava Avukatı,Online Avukat,Danışman Avukat
Avukatı,Türk Avukatı,İstanbul Avukatı,Avukat,Miras Avukatı,Velayet Avukatı,Veraset Avukatı,Boşanma Avukatı,Ticaret Avukatı, Toytok Hukuk,Pelin İsbilir,Av.Dürdane Toytok,En çok kazanan Avukat,En iyi Avukatı,Dava Avukatı,Online Avukat,Danışman Avukat
Toytok Hukuk

Almanya Hukuk Danışmanı

Pelin İşbilir

+491782418873

Pelin İşbilirWhatsApp icin tikla

50126 Bergheim / Köln yakinlarinda

Merkez Ofisimiz

Av. Dürdane Toytok

+905308846808

Av.Dürdane ToytokWhatsApp icin tikla

İstanbul Marina Kartal

Avukatı,Türk Avukatı,İstanbul Avukatı,Avukat,Miras Avukatı,Velayet Avukatı,Veraset Avukatı,Boşanma Avukatı,Ticaret Avukatı, Toytok Hukuk,Pelin İsbilir,Av.Dürdane Toytok,En çok kazanan Avukat,En iyi Avukatı,Dava Avukatı,Online Avukat,Danışman Avukat